Skip Navigation

dohoda o spolupráci s PROGRIPOM

stretnutie s majiteľom koncernu PROGRIP - LUIGI FRANCHI
Radek, p.Franchi, brat Pepo

Začiatkom roka 2003 sme osobne s p. Luigim Franchim v Taliansku  dohodli spoluprácu o podpore mojej osoby motokrosovým oblečením, okuliarov a rukovätí na motokros, ktorá pretrváva až do súčasnosti t.j. 2007.

 

Radek Bohuslav